Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
urgen
Prawda jest ważniejsza niż fakty.
urgen
I love everything that's old, - old friends, old times, old manners, old books, old wine.
Reposted bysofastgrzej
urgen
Bądź prawdziwy w swojej pracy, słowie i w stosunku do przyjaciół.
urgen
Zauważyłem, że jeżeli pokochasz życie, życie pokocha Ciebie.
urgen
Jestem zbyt zajęty pracą na swoim podwórku, by dostrzec, że twoje jest bardziej zielone.
urgen

Pokonywaliśmy razem góry, a potknęliśmy się o kamień.

Reposted fromnikooos nikooos viashapeless shapeless
urgen
7553 f9a9 500
urgen
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Murakami
Reposted fromunr-eal unr-eal viashapeless shapeless
urgen
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
urgen
Każdy dom jest czymś więcej niż sumą swych materialnych części, jest skarbnicą wspomnień, archiwum zdarzeń, które rozegrały się w jego murach.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
urgen
Życia nie wygooglujesz.
— Rodzinka.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
urgen
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
urgen
- Czy przynajmniej o mnie walczyłeś?
- Walczę tylko wtedy, gdy mam szansę zwyciężyć.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
urgen
Po przekroczeniu pewnej granicy nie ma już powrotu.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
urgen
Gniew to strata czasu.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
urgen
Ważne jest to czy w ogóle będziemy mieli odwagę zacząć, czy podejmiemy decyzję, czy powiemy "tak" i zrobimy pierwszy krok.
Ważne jest, czy wytrwamy, czy nie odpuścimy, czy nie powiemy sobie "dość", czy nie poddamy się w połowie, czy nie pozwolimy by wewnętrzna słabość nas zabiła.
Ważny jest cel i jego zdobycie, sięgnięcie po nagrodę, zajęcie miejsca na podium. Ważna jest ta radość, satysfakcja, poczucie własnej wartości.
Ważny jest efekt naszej pracy.
Fakt, że się udało, że wygraliśmy.
Że potrafimy walczyć.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
urgen
najbezpieczniej więc wszystko traktować ironicznie. ironia powoduje, że nie musisz mówić, co naprawdę czujesz. jeśli otaczają cię ludzie, którzy zawsze chcą być ironiczni, to nie dochodzi do żadnej wymiany myśli. 
— m. halber
5008 6901 500
Reposted fromPoooly Poooly viaunmadebeds unmadebeds
I’m a professional when it comes to falling for the wrong people.
— Hedonist Poet
(via hedonistpoet)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
urgen
Pesymizm to przywilej człowieka, który myśli.
— E.E.Schmitt
Reposted frommartinif16 martinif16 viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl